Isabella

Ledamot
 

Drivkraft: Min drivkraft är min vilja att vilja hjälpa andra. Att se var och en för vem de är och att alla har lika värde oavsett pronomen. 

Varför är du engagerad i Me Too Sweden? För att vara med mitt i förändringarna och arbetet för ett samhälle fritt från sexuellt våld där även den svagaste rösten får utrymme att höras.